Огън, (раз)следвай ме

„Лельо, ти си ни се паднала от тотото все едно!“, възкликва преди време едно от децата на…