За силата на злото или накъде сме се запътили?

Николай Найденов* Имам навика, когато ставам сутрин много рано, първо да превъртя телевизора през няколко световни медии…