Протестна мрежа: Назначението на Флоров е недопустимо

Протестна мрежа напомня: Назначаване на служители, за които има съмнения за нерегламентирани контакти с лица от престъпния свят,…